Connecting...

Back to results list

Tedarik Yönetimi Müdürü

Location: İstanbul Salary: , Salary Negotiable
Sector: Business Support Job Type: Permanent
Shift Type: FULL TIME Applications: 4
Posted: about 1 month ago Reference: X3-357372

 Reed Türkiye olarak, danışmanlığını yapmakta olduğumuz Servis Hizmetleri alanında faaliyet gösteren müşterimiz için " Tedarik Yönetimi Müdürü" arayışındayız.

ARANAN NİTELİKLER :

Üniversite mezunu
Sigortacılık alanında minimum 15 yıl iş deneyimine sahip
Çok iyi derece ingilizce dilbilgisine hakim

Network yönetimi konusunda tecrübeli

Sigorta şirketi anlaşmalı yetkili ve özel servis ağının oluşturulmasında tecrübeli (stratejinin oluşturulması, anlaşma koşullarının belirlenmesi, anlaşmaların yapılması, performans ölçüm kriterlerinin belirlenmesi, performans yönetimi, fraud kontrol gibi)

Sigorta şirketlerinde, özel ve yetkili servis ağı dışında, yedek parça tedarikçileri, eksperler, mini onarım şirketleri ve assistans şirketi hizmetlerinin satın alımı ve yönetiminde tecrübeli

Hasar süreçlerinin geliştirilmesi, müşteri deneyimi gibi değişim projelerinde aktif olarak yer almış ve tecrübeli

GÖREV TANIMI :

Firmanın ürünlerinde yer alan hizmet ve teminatlara ilişkin tedarikçileri oluşturmak, standartlara uygunluğunu belirlemek, hizmet yeterliliklerini kontrol ve takip etmek, yeni ürün çalışmalarına destek vermek.

Firmanın stratejik hedefleri ve yıllık planları doğrultusunda, Teknik Biriminin oluşturduğu sezonsal ve aylık hasar tahminlerine göre, Hizmet Birimleri açısından gerekli kapasite planlamalarını yapmak

Tedarik ağı stratejisini oluşturmak; hizmet birimi çeşitliliği, standartları, bölgesel dağılımları, büyüklükleri ve firmadan aldıkları pay, performans yönetimi esasları vb. Sahada rakip stratejilerini takip etmek,

Hizmet ve teminatlar için gerekli tedarikçi standartlarını belirlemek

Firmanın stratejik planları ve kapasite ihtiyaçları doğrultusunda, gerekli yeni Hizmet Birimleri ile anlaşmalar yapmak,

Anlaşması sağlanan tedarikçi firmanın ihtiyaç duyulan bilgilerini assistans hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, kullanılmakta olan assistans sistemine girişlerini yapmak ve blgilerini güncel tutmak,

Teknik ve Finans Birimleri ile koordineli olarak, yıllık tarife artış metotları ve oranlarını belirlemek,

Şirket karlılığına katkı yapacak şekilde, maliyet yönetimi yaklaşımları oluşturmak,

Tedarikçi performans ölçüm kriterleri ve performans scorecard’larını oluşturmak, Hizmet Birimlerine duyurularını yapmak,

Hizmet Birimlerinin performans ölçümlerinin sürekli yapılması, takip edilmesi ve iyileştirmeler için gerekli aksiyon planlarının oluşturulması,

Tedarikçi firmaların bölge, öncelik, alması gereken iş hacmi gibi tedarikçilere iş atama kriterlerini belirlemek,

Hizmet akışını sağlamak amacı ile, gerektiği durumlarda, Operasyon İş Birimine destek sağlamak,

Pazarlama / Müşteri Deneyimi, şikayet yönetimi, IT birimleri ile müşteri deneyiminin geliştirilmesi projelerine katılım sağlamak, projelerin sahadaki uygulamalarını gerçekleştirmek,

Müşteri deneyimini geliştirici, verimliliği arttırıcı veya “fraud” önleyici süreç ve IT geliştirme projeleri oluşturmak, sponsorluğunu yapmak ya da aktif olarak katılım sağlamak.

Hizmet Birimi süreçlerindeki, olası “fraud” ve risk noktalarını belirlemek, Iç Kontrol, Operasyon Fraud Yönetimi gibi ilgili birimler ile ortak çalışarak, denetleyici ve önleyici kontrol süreçleri oluşturmak,

Kendisine bağlı personelin iş tanımlarında belirtilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmesini sağlamak ve takip etmek, performanslarını değerlendirmek, geri bildirim vermek,

Çalışan memnuniyetini artırıcı faaliyetleri planlamak ve uygulamak,