Connecting...

Back to results list

Kierownik Projektu Drogowego - Łódź

Location: ŁÓDŹ Salary: Salary Negotiable
Sector: Engineering Job Type: Permanent
Shift Type: N/A Applications: 3
Posted: 11 months ago Reference: 3071614
Dla naszego klienta, międzynarodowego Generalnego Wykonawcy w branży budownictwa infrastrukturalnego, poszukujemy obecnie doświadczonych kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK PROJEKTU - Budownictwo Drogowe
Miejsce pracy: Łódź

Osoba na tym stanowisku zajmuje się następującymi aspektami budowy:

- Zapoznaje się i analizuje dokumentację kontraktową (m.in. umowa, projekt wykonawczy, plany)
- Odpowiada za przygotowanie dokumentacji otwarcia budowy (m.in. PZJ, BIOZ)
- Określa i optymalizuje metodologię postępowania: wybór technik, materiałów, ekip, warianty i planning
- Współtworzy budżet budowy i przedstawia go do zatwierdzenia Dyrektorowi Oddziału
- Współtworzy harmonogram
- Konsultuje i proponuje dostawców i podwykonawców zgodnie z wewnętrznymi procedurami
- Przygotowuje dokumentację "Teczka budowy"
- Sporządza inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia budowy – umowy i rozliczenia z podwykonawcami i dostawcami, rozliczenia z Zamawiajacym, protokoły odbiorcze etc.
- Kontroluje postęp prac w porównaniu do wytycznych założonych w harmonogramie
- Analizuje różnice w porównaniu do założonych w budżecie wytycznych i w razie konieczności wdraża plan naprawczy
- Upewnia się o jakości wykonywanych prac oraz o przestrzeganiu zobowiązań ustalonych z klientem
- Analizuje raporty dot. kosztów na budowie, zakupu w materiałów i inne
- Organizuje i koordynuje spotkania na budowie (rady budowy, spotkania z podwykonawcami i inne)
- Daje przykład w zakresie przestrzegania zasad BHP, nadzoruje i kontroluje ich przestrzeganie
- Dba o przestrzeganie zasad i stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
- Bierze udział w zatwierdzaniu budżetu
- Nadzoruje planowanie wydatków i tworzenie rezerw
- Zatwierdza wydatki budowy w systemie
- Uczestniczy w kontroli wpłat i wypłat środków na kontrakcie
- Zatwierdza realizację zapotrzebowania na sprzęt i materiały otrzymanego od Szefa Budowy
- Zarządza zestawieniami budowy m.in. dzienne i miesięczne raporty BHP, raporty kosztów budowy, raporty pracy pracowników
- Uczestniczy w odbiorze robót
- Zapewnia prawidłowe zakończenie inwestycji
- Przygotowuje dokumenty potwierdzające oddanie inwestycji (m.in. protokół odbiorczy)
- Bierze udział w zatrudnieniu nowych pracowników i rozwoju obecnych

Od kandydatów oczekujemy:

- Wykształcenie wyższe inżynierskie w specjalności budownictwo drogowe
- Min. 3 lata doświadczenia na stanowisku Kierownika Projektu lub Kierownika Budowy w branży drogowej

Nasza oferta obejmuje:

- Udział w ciekawych i dużych projektach budowlanych, umożliwiających podniesienie kompetencji zawodowych
- Rozwojową pracę w strukturach dużej, zagranicznej spółki
atrakcyjny pakiet wynagrodzenia i benefitów

Similar jobs